Kontakt

Kontakt

postadresse


Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

v/ Ole Erik Thingnes

Vevring

6817 Naustdal


epostadresser


post@fjordaksjonen.org


media@fjordaksjonen.org


styremedlemmer


medieansvarleg: Anne-Line Thingnes Førsund - 957 24 242                     

media@fjordaksjonen.org


Ole Erik Thingnes - 970 85 962

Magnar Aarseth

Rune Thingnes

Rosi Aarseth


 
 
 
 

Medlem-membership

Takk for at du vil støtte oss i kampen for å bevare levande fjordar!


Ved å teikne medlemskap i Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe (VFM) eller gi ei gåve kan DU være med å påverke utviklinga. Med ei massiv og talrik gruppe er det lettare å bli høyrde, og tatt på alvor.

Om du ellers vil støtte med gåve eller delta i vårt arbeid, ta kontakt med oss.


Du kan teikne årleg medlemskap ved å betale beløpet til

Kontonummer: 3705 26 29307

Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

Vevring

6817 Naustdal


Husk: Merk giroen med "Medlemskap 2019 + namn". Send oss også gjerne ein epost, slik at vi få registrert deg med epostadresse i vårt medlemsregister. Dette er for å sende info om ny forskning og planlagte aksjonar i forbindelse med saka, samt medlems- og årsmøtesaker på ein rask og rimeleg måte. Vi sender epostadresse aldri vidare til andre.


Medlemskontingent er

200,- kr. for vaksen

100,- kr. for ungdom (16 til 25 år) (Du må være 16 år.)


Du kan også kontakte oss på mail angåande medlemskap: post@fjordaksjonen.org


Tusen takk for din støtte og velkommen som medlem. La Førdefjorden leve!Thank you for helping us!

You can become a member of the Vevring og Førdefjord Miljøgruppe. By signing up you can help strengthen us. A large group can take a more effective stand and be heard.

If you wish to extend your support, give a gift or be a part of the group, please contact us: medlem@fjordaksjonen.org


Membership fee per for the year is

NOK 200 - member adult

NOK 100 - member aged 16 -25 (Above 16 years of age.)


Helsing, styret i VFM

Vevring og Førdefjorden Miljgruppe har som mål:

  • skaffe fram og spreie opplysningar om dei helse- og miljømessige konsekvensane ved bergverksdrift i Engebøfjellet
  • arbeide imot deponering av avfallsmasse i Førdefjorden og andre typar forureiningar som til dømes støy og støv
  • arbeide imot eit ope dagbrot
  • bevare natur og miljø i bygdene langs Førdefjorden
  • ta vare på og fremje eit levande bygdesamfunn
  • arbeide for at eksisterande busetnad ikkje råkast på nokon måte


Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

www.fjordaksjonen.org