Kontakt

Kontakt

postadresse


Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

v/ Ole Erik Thingnes

Vevring

6817 Naustdal


epostadresser


post@fjordaksjonen.org


media@fjordaksjonen.org


styremedlemmer


medieansvarleg: Anne-Line Thingnes Førsund - 957 24 242                     

media@fjordaksjonen.org


Ole Erik Thingnes - 970 85 962

Magnar Aarseth

Rune Thingnes

Rosi Aarseth


 
 
 
 

Vevring og Førdefjorden Miljgruppe har som mål:

 • skaffe fram og spreie opplysningar om dei helse- og miljømessige konsekvensane ved bergverksdrift i Engebøfjellet
 • arbeide imot deponering av avfallsmasse i Førdefjorden og andre typar forureiningar som til dømes støy og støv
 • arbeide imot eit ope dagbrot
 • bevare natur og miljø i bygdene langs Førdefjorden
 • ta vare på og fremje eit levande bygdesamfunn
 • arbeide for at eksisterande busetnad ikkje råkast på nokon måte


Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

www.fjordaksjonen.org 

Kontakt

postadresse


Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

v/ Ole Erik Thingnes

Vevring

6817 Naustdal


epostadresser


post@fjordaksjonen.org


media@fjordaksjonen.org


styremedlemmer


medieansvarleg: Anne-Line Thingnes Førsund - 957 24 242                     

media@fjordaksjonen.org


Ole Erik Thingnes - 970 85 962

Magnar Aarseth

Rune Thingnes

Rosi Aarseth


Vevring og Førdefjorden Miljgruppe har som mål:

 • skaffe fram og spreie opplysningar om dei helse- og miljømessige konsekvensane ved bergverksdrift i Engebøfjellet
 • arbeide imot deponering av avfallsmasse i Førdefjorden og andre typar forureiningar som til dømes støy og støv
 • arbeide imot eit ope dagbrot
 • bevare natur og miljø i bygdene langs Førdefjorden
 • ta vare på og fremje eit levande bygdesamfunn
 • arbeide for at eksisterande busetnad ikkje råkast på nokon måte


Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

www.fjordaksjonen.org