Om oss

BEVAR DEI REINE OG FISKERIKE NORSKE FJORDANE

FJORDAKSJONENFJORDAKSJONEN

Om oss

Vevring og Førdefjorden Miljgruppe har som mål:

  • skaffe fram og spreie opplysningar om dei helse- og miljømessige konsekvensane ved bergverksdrift i Engebøfjellet
  • arbeide imot deponering av avfallsmasse i Førdefjorden og andre typar forureiningar som til dømes støy og støv
  • arbeide imot eit ope dagbrot
  • bevare natur og miljø i bygdene langs Førdefjorden
  • ta vare på og fremje eit levande bygdesamfunn
  • arbeide for at eksisterande busetnad ikkje råkast på nokon måte

 

 

ÅRSMØTE i Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

 

LØRDAG 19. MARS 2016 kl. 14 på Vevring skule.

 

• Ordinære årsmøtesaker

• Årsregnskap

• Val

 

Dei som vil gjere ein innsats i styret og elles er velkomne til det, og fint om dei tek kontakt.

 

Helsing styret i VFM

Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

www.fjordaksjonen.org post@fjordaksjonen.org www.facebook.com/Neitilgruveavfallinorskefjorder

 

fjordaksjonen © 2013-2018

 

FJORDAKSJONENFJORDAKSJONEN