Bli med / member

BEVAR DEI REINE OG FISKERIKE NORSKE FJORDANE

FJORDAKSJONENFJORDAKSJONEN

Bli med / member

Takk for at du vil støtte oss i kampen for å bevare levande fjordar!

 

Ved å teikne medlemskap i Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe (VFM) eller gi ei gåve kan DU være med å påverke utviklinga. Med ei massiv og talrik gruppe er det lettare å bli høyrde, og tatt på alvor.

Om du ellers vil støtte med gåve eller delta i vårt arbeid, ta kontakt med oss.

 

Du kan teikne medlemskap for 2018 ved å betale beløpet til

Kontonummer: 3705 26 29307

Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

Vevring

6817 Naustdal

 

Husk: Merk giroen med "Medlemskap 2018 + namn". Send oss også gjerne ein epost, slik at vi få registrert deg med epostadresse i vårt medlemsregister. Dette er for å sende info om ny forskning og planlagte aksjonar i forbindelse med saka, samt medlems- og årsmøtesaker på ein rask og rimeleg måte. Vi sender epostadresse aldri vidare til andre.

 

Medlemskontingent er

 

200,- kr. for vaksen

100,- kr. for ungdom (16 til 25 år)

 

(Du må være 16 år for å teikne medlemskap.)

 

Du kan også kontakte oss på mail angåande medlemskap: post@fjordaksjonen.org

Tusen takk for din støtte og velkommen som medlem. La Førdefjorden leve!

 

 

Thank you for helping us!

 

You can become a member of the Vevring og Førdefjord Miljøgruppe. By signing up you can help strengthen us. A large group can take a more effective stand and be heard.

 

If you wish to extend your support, give a gift or be a part of the group, please contact us.

 

Membership fee per for the year 2018 is

 

NOK 200 - member adult

NOK 100 - member aged 16 -25

 

(Above 16 years of age.)

 

medlem@fjordaksjonen.org

 

 

Helsing

 

Styret i VFM

 

 

 

Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

www.fjordaksjonen.org post@fjordaksjonen.org www.facebook.com/Neitilgruveavfallinorskefjorder

 

fjordaksjonen © 2013-2018

 

FJORDAKSJONENFJORDAKSJONEN