Det skjer til 2014

BEVAR DEI REINE OG FISKERIKE NORSKE FJORDANE

FJORDAKSJONENFJORDAKSJONEN

Media og aksjonar til 2014.

11.12.2014 - Nrk Sogn og Fjordane (Erlend Blålid Oldeide, Kjell Arvid Stølen)

Meiner Ap må ta opp gruvesaka på ny

Sogn og Fjordane Arbeidarparti kan snu i synet på gruvedrift i Naustdal, meiner Terje Gjertsen, som er ordførarkandidat for partiet i Førde.

<- ENGLISH

11.12.2014 - The Telegraph TRAVEL (Natalie Paris)

Norway: Fight to keep fjord waste-free

Norway is in danger of losing its reputation as a country of unspoilt natural landscapes if a proposal to dump waste in one of its fjords goes ahead...

 

10.12.2014 - Bergens Tidende Innsikt (Sigrid Eskeland Schütz)

Sjødeponi – alt du treng å vite for å ha eit ord med i laget

Korleis kan di stemme bli høyrt når det føreligg planar om å opne for mineralutvinning med sjødeponi? Her kjem ei orientering om kva som skjer før slike avgjerder blir tekne.

 

10.12.2014 - Nrk Sogn og Fjordane (Eirik Hildal)

Folket rundt fjorden vil ikkje ha gruvedrift

Fleirtalet av dei som bur rundt Førdefjorden er mot gruvedrift i Engebøfjellet.

 

10.12.2014 - Bergens Tidende (Lars Kvamme)

Gruve-ordfører advarer Naustdal

De må ikke tro at de som får godkjent prosjektet i dag er de samme som driver gruven i morgen.

 

9.12.2014 - Firde (Helge Johnsen)

Full krangel om fjorddeponiet

– Stopp galskapen, sa Alfred Bjørlo (V). – For mykje Møllers tran, svara Høgre.

Stadig meir tyder på at Førdefjorden vil bli vår generasjons Alta-sak, spår Venstres Alfred Bjørlo. I dagens fylkestingsete på Hermansverk gjekk han til frontalåtak på det omstridde gruvedeponiet, og utfordra særleg Ap og Sp: – Sogn og Fjordane skal vere framtidsfylket, ikkje verdas siste skanse for fortidas måte å drive billeg gruvedrift på, sa Venstres gruppeleiar.

 

8.12.2014 - Førde AP arrangerer konferanse

"Konsekvens av sjødeponi i Førdefjorden for brukarar og næringar"

 

 

8.12.2014 - Firde (Frode Grimelid)

Modellen er rett, men er tolka feil

Jan Helge Fosså i Havforskningsinstituttet påpeika fleire ting han meiner er manglar ved utgreiingane i deponisaka

<- ENGLISH

28.11.2014 - ECOLOGIST (Tina Andersen Vågenes)

'Acutely toxic' mine waste threatens the death of Norway's fjords

Two huge open pit mines in northern Norway are on the verge of approval, writes Tina Andersen Vågenes - even though they would dump hundreds of millions of tonnes of tailings in fjords where wild salmon spawn. Scientists are voicing serious concerns, and protests are growing, but government and mining companies appear determined to push the projects forward regardless.

20.11.2014 - firdaposten (Arve Solbakken)

FHL karakteriserer utgreiing som eit bestillingverk

Påpeikar mellom anna manglande fagleg vurdering av utslepp av tungmetall som kopar, bly og kvikksølv.

<- ENGLISH

THE GUARDIAN - www.theguardian.com

Conservationists slam plans to dump mining waste into Norwegian fjord

Norway’s green and unspoilt image is at risk if government agrees to Nordic Mining dumping hundreds of millions of tonnes of waste into a fjord, say campaigners

 

20.11.2014 - Anne-Line Thingnes Førsund VFM, Mads Løkeland NVF

Tonnevis av tungmetall i Førdefjorden

Nordic Mining søkjer om å få sleppe ut 6.5 tonn tungmetall og 10 tonn kjemikaliar i 16.500 tonn gruveslam i Førdefjorden, kvar einaste dag i 50 år. Alt dette for å hente ut eit par prosent av det helsemessig kontroversielle kvitingsmiddelet titandioksid.

 

20.11.2014 - firda (Ole Johannes Øvretveit)

Dei meiner sjødeponi kan utrydde laksebransjen i Sunnfjord

Eit sjødeponi i Førdefjorden vil skremme alle oppdrettarar ut av Sunnfjord, meiner oppdrettarar.

 

19.11.2014 - Bergens Tidende (Lars Kvamme)

Planene om sjødeponi er galskap

Britisk marinbiolog går hardt ut mot planene om gruvedrift i Naustdal kommune.

 

19.11.2014 - Bergens Tidende (Peter Harris, Greta Bentzen, Ola Elvestuen, Rebekka Borsch)

Uten havet taper vi kampen

Alle snakker om klima, men ingen snakker om havet. Enda det er der slaget om fremtiden står.

 

20.11.2014 - firda (Ole Johannes Øvretveit)

Vil sleppe over 6000 tonn tungmetall og kjemikalier i Førdefjorden

Har ikkje testa kor mykje som vil løyse seg opp i sjøvatnet.

<- ENGLISH

18.11.2014 - Friends of the Earth Europe

World famous fjords threatened by toxic waste

Foto: Wim Lassche

 

17.11.2014 - firda (Frode Grimelid)

Fiskarlaget: Mattryggleiken er ikkje er godt nok vurdert

Fiskarlaget meiner at det manglar viktige opplysingar for å garantere mattryggleiken, mellom anna er reelt forbruk av kjemikalie framleis ikkje kjent.

 

16.11.2014 - Bergens Tidende (Lars Kvamme)

Når fjellet skal i fjorden

I et vestlandsk postkort vil et børsnotert gruveselskap knuse et fjell, og dumpe det i fjorden. Det måtte bli bråk.

 

13.11.2014 - firda (Frode Grimelid)

Forventar besøk før avgjerd

 

13.11.2014 - Firda (Geir Ivar Ramsli)

Brei semje mot fjorddeponi

 

9.11.2014 - nrk (Sigrid Agnethe Hansen)

Engebø-prosjektet må skrinleggast, meiner Venstre-topp

Ola Elvestuen, nestleiar i Venstre og leiar i miljø- og energikomiteen på Stortinget, meiner det er ingen tvil rundt Engebøprosjektet. Han meiner det er svært merkeleg at Sogn og Fjordane Høgre ikkje vil høyre på Miljødirektoratet si tilråding.

4.11.2014 - firdaposten

Miljødirektoratet seier nei til sjødeponi

Fagdirektoratet for miljø rår regjeringa til å seie nei til sjødeponi i Førdefjorden.

 

4.11.2014 - Firda (Frode Grimelid)

Miljødirektoratet har konkludert

 

4.11.2014 - Firda (Ingunn Osland)

Enormt letta

Gunhild Berge Stang kjenner seg sikker på at no har ikkje regjeringa anna val enn å seie nei til sjødeponi ved Engebø i Førdefjorden.

 

4.11.2014 - Firda (Ingunn Osland)

Dette lovar godt for framtida

Men kaka blir ikkje kjøpt inn før politikarane har sagt sitt

 

Firda

Ler av forskaren sin blålange-tabbe...

 

Pressemelding 04.11.14

Miljødirektoratet seier nei til dumping i Førdefjorden.

 

Den planlagde dumpinga av 300 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden vil utgjere ein alvorleg trussel mot fisken. Derfor går Miljødirektoratet i dag imot Nordic Minings planar. - Dette er ein gladnyheit! Vi forventar at Regjeringa følgjer ekspertenes råd, seier Lars Haltbrekken, leiar i Naturvernforbundet og Anne-Line Thingnes Førsund i Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

 

Eit samla fagmiljø står saman mot gruvedumping i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. For eit drøyt år sidan påla Miljøverndepartementet Nordic Mining å gjennomføre nye undersøkingar på ei rekke område knytt til gruveselskapet sin søknad om å utvinne rutil i Engebøfjellet og dumpe gruveavfallet.

På bakgrunn av desse nye undersøkelsane har Fiskeridirektoratet og Havforskingsinstituttet uttalt at konklusjonen om at eit deponi ikkje vil vere berekraftig er styrka. No går også Miljødirektoratet kraftig ut mot dumpingplanane.

– Regjeringa understrekar stadig viktigheita av kunnskap, no forventar vi at dei lyttar til sine eigne fagfolk, seier Anne Line Thingnes Førsund frå Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe.

I høringsbrevet Miljødirektoratet i dag har levert Klima- og Miljødepartementet viser Miljødirektoratet til at eit deponi vil kunne fjerne gyteområder for blålange, og at det deponiet er i nær dei viktigaste gyteområda for torsk i Sogn og Fjordane. Også for kysttorsk og ål kan det få store konsekvensar.

Det er opp til Kommunal- og moderniseringsminister jan Tore Sanner å ta stilling til reguleringsplanen, mens Klima- og miljøminister Tine Sundtoft skal ta stilling til utsleppssøknaden.

– Når viktige næringar som fiskeri, sjømat, villaks- og turistnæring også går imot planane kan vi vanskeleg sjå at eit fåtal nye arbeidsplassar vil kunne vege opp for det enorme tapet for natur og samfunn, seier Haltbrekken.

29.10.2014 - fiskeridirektoratet

Motsegn mot gruvedeponering står sterkare

Fiskeridirektoratet meiner motsegna (innsigelsen) mot deponering av gruveslam i Førdefjorden står sterkare etter at Nordic Mining har foretatt nye undersøkelsar etter krav frå Klima- og miljødepartementet.

 

29.10.2014

Deponi-idioti - FiskeribladetFiskaren

Sjømatinteressene er svært kritisk til deponiplanene i fjorden, og det er etter vår mening helt på sin plass å stille spørsmål ved de forundersøkelsene som er gjort.

 

28.10.2014 - aftenposten(Vegar Heggem)

Hold gruveavfallet unna laksefjordene

Regjeringen forsøker desperat å manøvrere seg vekk fra miljøløftet som ble gitt våre nasjonale bestander av villaks.

 

www.regjeringen.no

Gode fjordvenner - les Fiskeridirektoratets brev her, det gjer godt å oppleve at verdiane i den rike Førdefjorden vi kjenner, natur og fiskeriverdiar og store næringsverdiar vert omtala på kunnskapbasert måte!

 

24.10.2014 - Bergens Tidende (Lars Kvame)

Mer torsk enn før kjent ved planlagt sjødeponi

Havforskere fant en av de høyeste konsentrasjonene av torskeegg i Sogn og Fjordane i og rundt det planlagte gruvedeponiet i Førdefjorden.

 

23.10.2014 - Havforskningsinstituttet

Fant nye gytefelter i Førdefjorden

I vår har Havforskningsinstituttet kartlagt gytefelt for kysttorsk i området fra Stad til og med Førdefjorden. I og rundt det planlagte gruvedeponiet i Førdefjorden fant vi en av de høyeste konsentrasjonene av torskeegg i Sogn og Fjordane. Dette gytefeltet ligger i området som er planlagt å bli deponiområde for gruvedrift.

Vil du være med å aksjonere for Repparfjord og Førdefjorden?

*Regjeringen vil bruke to nasjonale laksefjorder som søppelplass for gruveindustrien. I høst avgjøres det om det skal dumpes gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Vi ser på sivil ulydighet som siste utvei for å redde fjordene, så langt står over 250 mennesker på liste som er villige til å bryte loven mot gruveplanene.

Følg linken her...

24.9.2014 - Firda (Øyvind G.)

Det er også vår fjord!

 

24.9.2014 - salmon camera

Gruvesaka i Naustdal – privatrettslege tilhøve er ikkje avklara i Førdefjorden

 

23.9.2014 - Bergens Tidende (Martin Malkenes)

«Hva om det var Fløyen?»

Det skal dumpes seks millioner tonn gruveavfall hvert år i 50 år fremover.

 

22.9.2014 - firda og venstre.no (Trine Skei Grande, leiar i Venstre, Alfred Bjørlo, sentralstyremedlem i Venstre og Gunhild Berge Stang, leiar i Sogn og Fjordane Venstre )

Noreg treng forbod mot dumping

Det må bli slutt på at norske myndigheiter med opne auge brukar norske fjordar som avfallsplassar. Store område vert øydelagde for godt. Venstre vil ha slutt på dumping av gruveavfall i fjordane våre. Noreg treng eit forbod mot sjødeponi.

 

20.09.2014 - firda (Agnar Kvellestad)

NIVA motseier seg sjølve

Hevdar partikkelskadar var «svært begrenset», endå 30% av fisken døydde

19.08.2014 - Firda

Gruveselskap etter nye undersøkingar: - Fjorden vil ta lite skade av fjorddeponi

Nye prøvar og rapportar gjort i Førdefjorden har styrka gruveselskapet Nordic Mining i trua på at styresmaktene vil seie ja til fjordedponi og gruvedrift.

 

16.08.2014 - firda (Camilla Aasen Bøe)

Grove feil i rapportar om fjorddeponi, meiner forskar

NIVA undervurderer kor farlege partiklane frå gruvedeponi i Førdefjorden vil vere for livet i dei frie vassmassane.

 

15.08.214 - nrk - nordnytt (Inghild Eriksen, Rolf Jakobsen)

Frykter samme katastrofe i Norge

I Canada forbys folk å bruke vannet der en gigantisk gruvedemning har revnet og rast ut. Ordfører frykter en lignende katastrofe her.

 

14.08.2014 - Bergens Tidende (Agnar Kvellestad)

Feil bruk av forsking

Manglande kunnskap og feilvurderingar har avgjort ei sak med risiko for store miljøkonsekvensar. Det uroar meg.

 

13.08.2014 - nrk

Kritiske til sjødeponi

Langs Norskekysten er det planlagte gruveprosjekter som vil dumpe avfallet i nærmeste fjord. Havforskningsinstituttet er kritisk til planene – nå vil Miljødirektoratet møte havforskerne.

 

12.08.2014 - Havforskninsinstituttet

Kritiserer modellering av partikkelspredning i gruvesakene

Langs Norskekysten er det planlagte gruveprosjekter som vil dumpe avfallet i nærmeste fjord. Havforskningsinstituttet kritiserer modellene som beskriver hvordan gruveavfallet vil spres i fjordene. De er for enkle, utelater drivkrefter og baserer seg på data som ikke er gode nok.

 

01.07.2014 - Bergens Tidende (Eigil Knutsen)

Naturvern til fjells og til havs

Arbeiderpartiet må gjenopplive Gros tanker om bærekraftig utvikling. Både over og under havoverflaten.

 

14.06.2013 - Firda

Dei skal gjere elva til verdas beste for laks

 

26.05.2014

Folkemøte og Fjordfiskarens Festbord i Vevring, Synfaring på Engebøfjellet, båttur Engebø- Svanøy og møte ved Nausta: med SV-leiar Audun Lysbakken, nestleiar Heikki Holmås, samt Lars Haltbrekken leiar i Naturvernforbundet og Arnstein Vestreleiar i Natur og ungdom.

16.05. - hegnar.no

Null i omsetning – kutter tapene

Pengene fortsetter å renne ut av Nordic Mining.

 

15.05.2014 - NyTid (Arnstein Vestre)

De norske fjordene – en søppelplass?

Gruveindustrien er på frammarsj over hele landet. Med stigende mineralpriser og økende etterspørsel, blir det også lønnsomt å drive ut tynne norske forekomster. Men bare om gruveindustrien får bruke fjordene våre som avfallsplass.

 

14.05.2014 - nrk sogn og fjordane

Går saman i kampen mot gruvedrift

Fiskeri- og oppdrettsnæringa, maritime leverandørar, villaksinteressene og reiselivsnæringa har samla seg om eit større opprop mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

 

14.05.2014 - firdaposten

Sjømataktørar betakkar seg for dette

Sjømatnæringa har samla seg til eit opprop for å sikre sjølve grunnlaget for eigen eksistens; reint hav til naturbasert turisme og marine næringar.

 

 

9.05.2014 - NyTid (Lars Haltbrekken)

Slutt å forsøple matfjordene.

Norge er ett av fire land som fortsatt hiver søpla i sjøen. EU har avvist sjødeponi som best mulig teknologi for gruveindustrien. Det er fortsatt ikke for sent for Norge å endre retning og stoppe forsøplingen.

 

1.05.2014 - nrk sogn og fjordane

Langt over 100 menneske møtte opp for å protestere mot gruvedrift

Det var ikkje planlagt eit førstemaitog i Førde i år. Men til trass for kort varsel vart det stort oppmøte i toget mot gruveavfall i Førdefjorden.

 

02.04.2014 - Fiskeribladet Fiskaren

Vern matfjord og matjord

Regjeringa vil legge matjord under asfalt og tillate utslepp av gruveslam i matfjord. Det er tid for å styrkje fjordvernet.

 

02.04.2014 - VFM, Ole Erik Thingnes

Engebø prosjektet og den nye regjeringa - kap.2

 

31.03.2014 - Fiskeribladet Fiskaren

Havforskere advarer regjeringen igjen

Dumping av gruveavfall i norske fjorder er et gedigent eksperiment og ikke tilrådelig. Sjødeponi kan bokstavelig talt ta bunnen ut av fjordøkosystemene.

 

30.03. 2014 - Bergens Tidende

Fjordar i fare

Gruveindustri og oppdrettsnæring kan ta knekken på norske fjordar.

 

29.03.2014 - firda

Trur Førdefjorden blir ny Alta-sak

Lysbakken og Grande: - Trur folkeleg engasjement kan skremme regjeringa.

 

- www.nu.no

*500 gruvemotstandere utenfor Stortinget

 

- nrk

Gruveslam er Norges skam!

Mellom 450 og 500 gruvedemonstranter samlet seg til kamp for rene fjorder i vårsola utenfor Stortinget i Oslo lørdag.

 

AKSJON

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Norske Samers Riksforbund , Norske lakseelver, Norsk reiseliv, Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe mm demonstrerer mot sjødeponi i norske fjordar på Eidsvolls plass ved Stortinget

 

 

27.03.2013 - NRK Radio - EKKO

GRUVEAVFALL I NORSKE FJORDER

 

 

*24.03.2014 - Nationen

Stormobilisering mot sjødeponi i Fjord-Noreg

 

24.03.2014 - Firdaposten

Skal samle eit folkehav for fjordane

Dei har ambisjonar om å samle eit folkehav for å snu regjering og Storting.

 

24.03.2014 - Finmark Dagblad

*En statlig forbrytelse

 

22.03.2014 - Finmark Dagblad

Ingen gruvedrift selv om reguleringsplan er godkjent

 

21.03.2014 - Altaposten

Anbefalingen av sjødeponi

 

21.03.2014 - Finmarken

Ja til NUSSIR fra Sannes

 

21.03.2014 - Fiskeribladet Fiskaren

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker - hun stikker hodet godt ned i sanden....

 

Mener sjømatnæringens rykte blir skadet...

 

Godkjent på feil premisser...

 

21.03.2014 - VIRKE

Advarer mot sjødeponi

- Norge er et naturbasert reisemål som er avhengig av at vi tar vare på vår unike fjordnatur. Derfor er det svært bekymringsfullt at Regjeringen nå vil tillate sjødeponi fra gruvedrift, sier reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i Hovedorganisasjonen Virke.

 

 

20.03.2014 - Åsavis

Galskapen må stoppes

Nye runder ventes i regjeringsapparatet før den omstridte gruvedriften i Kvalsund i Finnmark kan komme i gang.

 

20.03.2014 - FHL

Unødvendig konflikt mellom sjømat og bergverk

I sjømatnæringen er vi sterkt kritisk til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå godkjenner gruvedrift med deponering av årlige utslipp på omlag 2 millioner tonn avfall i Repparfjorden i Finnmark, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

 

20.03.2014 - Altaposten

Nussir-planene må skrotes

Samene frykter for reindrifta.

 

20.03.2014 - Norges Fiskarlag

Fiskarlaget kritiserer regjering

 

20.03.014 - Åsavis

Klart for omstridt gruvedrift

Planene for gruvedrift i Kvalsund i Finnmark er godkjent av kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

 

20.03.2014 - www.ilaks.no

Unødvendig konflikt mellom sjømat og bergverk

- I sjømatnæringen er vi sterkt kritisk til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå godkjenner gruvedrift med deponering av årlige utslipp på omlag to millioner tonn avfall i Repparfjorden i Finnmark, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

 

06.03. - NRK

Venstre vil stoppe NUSSIR

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker fra Høyre er på ville veier i gruvespørsmålet om Nussir. Det sier Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

11.02.2014 - firdaposten

- Mineralindustrien er ikkje den nye oljen

Fellesskapen får vesentleg lågare skatteinntekter frå mineralnæringa kontra oljeindustrien.

av Heidi Hattestein

 

10.02.2014 - venstre.no

Synfaring: - Uakseptabelt med fjorddeponi

Etter ei synfaring på Engebøfjellet og på Førdefjorden er leiaren i Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen frå Venstre, endå meir overtydd om at ein ikkje kan godkjenne planane om eit fjorddeponi. – Skal du ha gruvedrift må du ha sikre deponi, og dei må vere på land, sa Elvestuen.

 

 

08.02.2014 - firda

Viktig nasjonal miljøsak

Leiar i Natur og Ungdom trur saka mot fjorddeponi er mogleg å vinne

av Solveig Peersen

 

07.02.2014 - nrk sogn og fjordane

Er endå meir overtydd etter synfaring: – Det er uakseptabelt med fjorddeponi

Etter ei synfaring på Engebøfjellet og på Førdefjorden er leiaren i Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen frå Venstre, endå meir overtydd om at ein ikkje kan godkjenne planane om eit fjorddeponi.

av Eldgrim Fossheim og Anna Gytri

 

 

07.02.2014 - firdaposten

- Sjødeponi er det viktigaste spørsmålet i Norge i dag

Det meiner Ola Elvestuen, leiaren i Energi og mijø-komiteen på Storinget. Fredag vitja han Vevring.

av Heidi Hattestein

 

07.02.2014 - firda

Venstre byr opp til kamp i deponisaka

Rotevatn: – Høgre og Frp veit kor viktig det er for oss å få miljøgjennomslag.

av Helge Johnsen

 

03.02.2014

Seier nei til gruvedeponi - vil heller ha statlege arbeidsplassar

Sogn og Fjordane Venstre krev at regjeringa seier nei til fjorddeponi i Førdefjorden. I staden vil dei ha statlege arbeidsplassar til Naustdal.

 

LA FØRDEFJORDEN LEVE!

OLA ELVESTUEN, leiar i Stortingets energi- og miljøkomite til Førdefjorden.

Vevring 7.febr, kl 15.30!

Appellar og smak av Fjordfiskarens Festbord, på kaia:

Høyr Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, begge stortingsrepresentantar for Venstre.

Leiar i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre m.fl.

Kjære Fjordforkjemparar, i komande halvår kjem kanskje Engebø- / Førdefjordsaka opp til behandling og avgjerd i regjeringa.

Å dumpe fleire hundre millionar tonn kjemikalieblanda gruveslam i fiskerike Førdefjorden, er gamaldags, forlatt industripraksis,

som vil påføre Norge som sjømat-, reiselivs- og miljønasjon eit utåleleg omdømetap.

Det er no kun Norge, Papua New Guinea og Tyrkia som framleis ikkje har slutta med den miljøskadeleg praksis å dumpe gruveavfall i sjø.

Vi ventar frisk og klår tale frå Venstre fredag 7.febr!

NEI til gruveslam i Førdefjorden!

28.01.2014 - firdaposten

- Nanopartiklar kan vere farlege for miljøet

Havforskar Jan Helge Fosså meiner at gruveindustrien ikkje har grunnlag for å bagatellisere miljøtrugsmålet frå utslepp av nanopartiklar.

 

26.1.2014 - TV2 (Svein Erik Giskegjerde)

Gruveselskap vil deponere gruveslam rett i Førdefjorden

Naturvernforbundet har funnet forskning som de mener tvinger regjeringen til å sette ned foten for planene. - Funnene skremmer oss.

 

05.06.2013 - Firdaposten

*Fekk miljøpris på verdas miljødag

På verdas miljødag delte Sogn og Fjordane Venstre for første gong ut sin nyoppretta miljøpris. Den gjekk til ei lita gruppe som har greidd å skaffe saka si nasjonal merksemd.

http://www.firdaposten.no/lokalnytt/article6694381.ece

 

 

03.06.2013

Innlegg av Andrè Håve

http://redir.opoint.com/?key=bkq9YwsBnCjtGwwHxO37

 

Dropbox - 1.Juni 2013 Bergteken: Ein assamble-musik verk av Jens Toyberg-Frandzen. Verket er tillaget spesielt for VFM for aksjonen den 1. juni 2013. Jens er ein aktiv lydkunstner, han er svensk men bosatt i København.

 

01.06.2013

Professor forstår godt at politikarane ikkje klarer å bestemme seg for ja eller nei til gruvedrifta

Økonomiprofessor Finn Førsund forstår godt at politikarane ikkje klarer å bestemme seg om gruvedrifta i Vevring i Naustdal.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/han-forstar-uvissa-hos-politikarane-1.11057487

 

Velkommen til

fjordkultur, fagseminar og Førdefjorden-debatt

Vevring, laurdag 1.juni kl.12.00

les program her..

 

21.05.2013

Krafttak for Førdefjorden

Fjordaksjonen «Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe» slår 1. juni på stortromma i kampen for å bevare Førdefjorden.

http://www.firda.no/nyhende/article6666302.ece

 

25.03.2013

Inviterer til deponi-prat

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) inviterer Naustdals-ordføraren til Oslo for å diskutere Engebøsaka.

http://www.firda.no/nyhende/article6572545.ece

 

17.03.2013

SV-landsmøtet feira gruve-utsetjing

http://www.firda.no/nyhende/article6556859.ece

 

16.03.2013

– Florø betyr fisk

Og fisken må ha reine fjordar, seier venstrepolitikar frå Florø som hiv seg inn i gruvedebatten.

http://www.firda.no/nyhende/article6555779.ece

 

"La fjorden leve!"

Fjordaksjonistar laga eit folkehav utanfor kunstmuseet.

http://www.firda.no/nyhende/article6555585.ece

 

13.03.2013

Vevring-jubel etter gruve-nei

http://www.firda.no/nyhende/article6549707.ece

 

Godkjenner ikkje gruveplanar no

Ber om meir tilleggsinformasjon.

http://www.firda.no/nyhende/article6549461.ece

 

Frå nei til gruve-ja

Meiner deponi er miljømessig forsvarleg.

http://www.firda.no/nyhende/article6548741.ece

 

12.03.2013

Strategien er klar

Nærings- og handelsminister Trond Giske presenterer onsdag strategi for mineralnæringa

http://www.firda.no/nyhende/article6548380.ece

 

Skremt av presset.

Naturnvernforbundet mobiliserer mot gruvedrift.

http://www.firda.no/nyhende/article6546399.ece

 

28.12.2012

Tre av fire seier nei til å lagre gruveavfall i norske fjordar.

Om kort tid skal miljøvernministeren avgjere kva som skal skje i Førdefjorden.

http://www.firda.no/nyhende/article614970.ece

 

*17.12.2012

*http://wwwfirdaposten.no/lokalnytt/article6291029.ece

04.09.2012 - aftenposten

NANOTEKNOLOGO - Ikke bare nano-glede

Da laksen fikk nanosølv i vannet, ble gjellene

ødelagt, og fisken døde

Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

www.fjordaksjonen.org post@fjordaksjonen.org www.facebook.com/Neitilgruveavfallinorskefjorder

 

fjordaksjonen © 2013-2018

 

FJORDAKSJONENFJORDAKSJONEN